ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА www.fruitmarket.bg

При всяка поръчка на артикули и/или услуги от този уеб сайт чрез който и да е от каналите за поръчка – по телефон, чрез електронна поща или чрез мобилно приложение, ползвателят се съгласява да спазва настоящите Общи условия:

Дефиниции:

 1. Fruitmarket.bg (http://fruitmarket.bg/) е уеб базирана платформа в интернет, собственост на „Фрут Маркет 77 ЕООД”, ЕИК: 205 463 755, която дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи Условия.
 2. Услуги са всички услуги, които “ФРУТ МАРКЕТ 77“ ЕООД може да предложи на Клиента, посредством уебсайта WWW.FRUITMARKET.BG
 3. Артикули/Продукти са всички стоки, продукти и услуги, които могат да бъдат поръчани чрез уебсайта FRUITMARKET.BG
 4. Клиент е всеки потребител, който е поръчал или използвал услугите, достъпни чрез уебсайта FRUITMARKET.BG
 5. Способите за контакти с „ФРУТ МАРКЕТ 77“ ЕООД са:
  • Формата за контакт в уеб сайта FRUITMARKET.BG
  • Електронна поща FRUITMARKET.BG@ABV.BG
  • Телефонни номера: 0898664467; 0899816156 и останалите, посочени в уеб сайта.
 6. Доставчик е лице, занимаващо се доставка на стоки и услуги, достъпни чрез уебсайта WWW.FRUITMARKET.BG и предоставяни от ФРУТ МАРКЕТ 77 ЕООД

Поръчки и Доставки:

Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:

 1. Определяне на количеството и вида на поръчаните артикули и финализирането на поръчката чрез изразяването им чрез способите за контакти с „ФРУТ МАРКЕТ 77“ ЕООД: писмено чрез формата за обратна връзка или електронна поща, или устно чрез телефонно обаждане.
 2. Доставката на поръчаните артикули се извършва от „ФРУТ МАРКЕТ 77“ ЕООД  или партньор на дружеството в  град София, стандартно на следващия официален работен ден или по-късна дата, избрана от клиента.
 3. Дните и часовете за Доставка за гр. София следва да бъдат уточнени в момента на заявяване на доставката, а възможностите са както следва:
 4. Дневни доставки – изпълняват се на следващия работен ден след приемане на поръчка за доставка и важат за всички райони в гр. София: от понеделник до събота, от 8:00 до 16:30 часа.
 5. Криптиране е начин за осигуряване скриването на информацията от тези, за които тя не е предназначена. Криптирането се извършва в комбинация с ключ – дума, число или фраза.
 6. „ФРУТ МАРКЕТ 77“ ЕООД гарантира доставка в рамките на посочените часове.
 7. Клиентът може да отмени или отложи доставката за следваща дата, но не по-малко от 4часа  преди пристигането на доставката до адреса на Клиента. При опит за изпълнение на доставка на адреса на Клиента, без той да има възможност да осигури достъп за получаване на стоките, Доставчикът си запазва възможността да начисли такса за изпълнение на повторна доставка за следваща дата.
 8. Доставката на предлаганите продукти и услуги се извършва само в официални работни дни.
 9. Връщане на получените стоки е възможно до 24 часа след получаване на доставка, а съпътстващите разходи са за сметка на Клиента, съгласно действащите закони.
  1. Срокът за връщане на храни и напитки е не повече от 24 часа.
  2. При връщането, Клиентът има ангажимент да опакова стоката с оригиналната опаковка, с която е получена.

III. Цени и начини на плащане:

 1. Цените на артикулите, техните опаковки, цените за доставка, услугите и начините за плащане са описани в съответните Интернет страници на уебсайта WWW.FRUITMARKET.BG и/или в индивидуална оферта изпратена до клиента от представител на „ФРУТ МАРКЕТ 77“ EООД.
 2. Всички цени, обявени на Интернет страниците на уебсайта WWW.FRUITMARKET.BG са посочени със и/или без включен данък добавената стойност, уточнено еднозначно за всяка цена.
 3. Плащането се извършва спрямо предварително договорените възможности – на място, при доставка на адреса, посочен от Клиента; по банков път.
 4. Предлагаме плащане през ВПОС. В случай, че е платено с банкова карта сумата се възтановява с обратна операция по картата в срок от 14дни.
 5. Лични данни:
 6. “ФРУТ МАРКЕТ 77“ ЕООД има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като Клиенти. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес, телефон, имейл, пол, както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно при поръчката си.
 7. “ФРУТ МАРКЕТ 77“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента.
 8. Освен за целите предвидени в Общите условия, “ФРУТ МАРКЕТ“ ЕООД събира и използва информацията при предлагане на нови услуги на Клиента (безплатни или платени), при промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети и други.
 9. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да се отпише по всяко време като изпрати имейл на info@fruitmarket.bg
 10. “ФРУТ МАРКЕТ 77“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато е получено изричното съгласие на Клиента или във всички посочени в закона случаи.